Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
6 mars 2015 5 06 /03 /mars /2015 17:58

NOM

Japonais

Fonction

Kojiki

Page

Ame no minaka nushi no kami 

天之御中主

Zôka sanshin

1-I

17

Kami-musubi-no-kami

神産巣日

Zôka sanshin

1-I

17

Taka-mi-musubi-no-kami

高御産巣日

Zôka sanshin

1-I

17

Ame no toko tachi no kami

天之常立神

Amatsu kamis

1-I

18

Umashi-ashi-kabi-hiko-ji-no-kami

可美葦牙彦舅神

Amatsu kamis

1-I

18

Kuni-no-toko-tachi-no-kami

国之常立

Kamiyonanayo

1-II

19

Su-hiji-ni-no-kami

須比智邇神

Kamiyonanayo

1-II

19

Toyo-kumo-nu-no-kami

豊雲野,

Kamiyonanayo

1-II

19

U-hiji-ni-no-kami

宇比邇神

Kamiyonanayo

1-II

19

Aya-Kashiko-ne-no-kami

阿夜訶志古泥神

Kamiyonanayo

1-II

20

Iku-guhi-no-kami

活杙神

Kamiyonanayo

1-II

20

Izanagi

伊邪那岐神

Kamiyonanayo

1-II

20

Izanami

伊邪那美神

Kamiyonanayo

1-II

20

Oho-to-no-be-no-kami

大斗乃弁神

Kamiyonanayo

1-II

20

Oho-to-no-ji-no-kami

意富斗能地神

Kamiyonanayo

1-II

20

Omo-daru-no-kami

淤母陀琉神

Kamiyonanayo

1-II

20

Tsunu-guhi-no-kami

角杙神

Kamiyonanayo

1-II

20

Ame no uki hashi

天浮橋

Pont

1-III

21

Ahaji  ( ho-no-sawake-no-shima)

淡道之穂之狭別島

Les 8 Ooyashima

1-V

24

Iyo-no-futana-no-shima

伊予之二名

Les 8 Ooyashima

1-V

25

Oki-no-mitsugo-no-shima

隠伎之三子

Les 8 Ooyashima

1-V

26

Tsukushi-no-shima

筑紫島

Les 8 Ooyashima

1-V

26

Iki-no-shima

伊伎島

Les 8 Ooyashima

1-V

27

Oo yamato toyo aki tsu-shima

大倭豊秋津島

Les 8 Ooyashima

1-V

27

Sado-no-shima

佐度島

Les 8 Ooyashima

1-V

27

Tsu-shima

津島

Les 8 Ooyashima

1-V

27

Kibi-no-kojima

吉備児島

Iles

1-V

28

Azuki-jima

小豆島

Iles

1-V

29

Chika-no-shima

知訶島

Iles

1-V

29

Futago-no-shima

両児島

Iles

1-V

29

Hime-jima

女島

Iles

1-V

29

Oho koto oshi wo no kami

大事忍男神

Kami

1-VI

29

Oo-shima

大島

Iles

1-V

29

Ame no fuki wo no kami

天之吹男神

Kami

1-VI

30

Iha su bime no kami

石巣比売神

Kami

1-VI

30

Iha tsuchi biko no kami

石土毘古神

Kami

1-VI

30

Kaze ge tsu wake no oshi wo no kami

風木津別之忍男神

Kami

1-VI

30

Oho to bi wake no kami

大戸日別神

Kami

1-VI

30

Oho ya biko no kami

 大屋毘古神

Kami

1-VI

30

Ame no ku hiza mochi no kami

天之久比奢母智神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Ame no mi kumari no kami

天之水分神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Awa nagi no kami

沫那藝神     

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Awa nami no kami

沫那美神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Haya aki tsu hiko no kami

速秋津日子神

Minato no Kami

1-VI

31

Haya aki tsu hime no kami

速秋津比売神

Minato no Kami

1-VI

31

Kuni no ku hiza mochi no kami

国之久比奢母智神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Kuni no mi kumari no kami

 国之水分神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Oho wata tsu mi no kami

大綿津見神

Kami

1-VI

31

Tsura nagi no kami

頬那藝神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Tsura nami no kami

頬那美神

enfant des Minato no Kami

1-VI

31

Ame no sa zu chi no kami

天之狭土神

enfants des Kami des

1-VI

32

Kaya nu hime no kami

鹿屋野比売神

Kami des landes

1-VI

32

Kuku no chi no kami

久久能智神

Kami des arbres

1-VI

32

Kuni no sa zu chi no kami

国之狭土神

montagnes et des landes

1-VI

32

Oho yama tsu mi no kami

大山津見神

Kami des montagnes

1-VI

32

Shina tsu hiko no kami

志那都比古神

Kami du vent

1-VI

32

Ame no kura do no kami

天之闇戸神

enfants des Kami des

1-VI

33

Ame no sa giri no kami

天之狭霧神

enfants des Kami des

1-VI

33

Kuni no kura do no kami

国之闇戸神

montagnes et des landes

1-VI

33

Kuni no sa giri no kami

国之狭霧神

montagnes et des landes

1-VI

33

Oho toma to hiko no kami

大戸惑子神

enfants des Kami des

1-VI

33

Oho toma to hime kami

大戸惑女神

montagnes et des landes

1-VI

33

Fushi ikazuchi

伏雷

né dans so pied droit

1-IX

42

Ho no ikazuchi

火雷

né dans sa poitrine

1-IX

42

Kuro ikazuchi

黒雷

né dans son ventre

1-IX

42

Nara ikazuchi

鳴雷

né dans son pied gauche

1-IX

42

Oho ikazuchi

大雷

né dans la tête d'Izanami

1-IX

42

Saku ikazuchi

折雷

né dans son sexe

1-IX

42

Tsuchi ikazuchi

土雷

né dans sa main droite

1-IX

42

Waki ikazuchi

若雷

né dans sa main gauche

1-IX

42

Yomo tsu hira saka

黄泉平坂

Col qui mene aux enfers

1-IX

43

Yomotsu-shikome

黄泉醜女

Furies de l'enfer

1-IX

43

Chi-mata no kami

道俣神

né du pantalon d'Izanagi

1-X

47

Michi-no-naga-chi-ha no kami

道之長乳歯神

né de l'obi d'Izanagi

1-X

47

Toki-hokashi no kami

時量師神

né de la jupe d'Izanagi

1-X

47

Tsuki tatsu funa no kami

冲立船戸神,

né du baton d'Izanagi

1-X

47

Wazurahi-no-ushi no kami

和豆良比能宇斯能神

ne du vêtement haut d'Izanagi

1-X

47

Aki-guhi-no-ushi no kami

飽咋之宇斯能神

né de la couronne d'Izanagi

1-X

48

He-tsu-kahi-bera no kami

辺津甲斐弁羅神

né du bracelet droit d'Izanagi

1-X

48

He-tsu-nagisa-biko no kami

辺津那芸佐毘古神

né du bracelet droit d'Izanagi

1-X

48

He-zakaru no kamu  

辺疎神

né du bracelet droit d'Izanagi

1-X

48

Oki-tsu-kahibera no kami

奥津甲斐弁羅神

né du bracelet gauche d'Izanagi

1-X

48

Oki-tsu-nagisa-biko no kami

奥津那芸佐毘古神

né du bracelet gauche d'Izanagi

1-X

48

Oki-zakaru no kami     

奥疎神

né du bracelet gauche d'Izanagi

1-X

48

Izu no me no kami

伊豆能売

Kami né du bain dans le fleuve d'Izanagi

1-X

49

Kamu-nao-bi no kami

神直毘神,

Kami né du bain dans le fleuve d'Izanagi

1-X

49

Naka tsu-wata-tsu-mi no kami

 中津綿津見神

Kami né du bain entre 2 eaux d'Izanagi

1-X

49

Naka-tsu-tsu-no-wo no kami

中筒之男神,

Kami né du bain entre 2 eaux d'Izanagi

1-X

49

Oho naho bi no kami

大直毘神

Kami né du bain dans le fleuve d'Izanagi

1-X

49

Ô-maga tsu Hi no Kami

大禍津日神

Kami né du bain dans le fleuve d'Izanagi

1-X

49

Soko tsu tsu no wo no mikoto

底筒之男神

Kami né du bain en eau profonde d'Izanagi

1-X

49

Soko-tsu-wata-tsu mi no kami

底津綿津見神

Kami né du bain en eau profonde d'Izanagi

1-X

49

Wa tsutsu-no-wo no mikoto

上筒之男神

Kami né du bain en surface d'Izanagi

1-X

49

Wa tsu-wata-tsu-mi no kami

上津綿津見神,

Kami né du bain en surface d'Izanagi

1-X

49

Ya-so-maga-tsu-hi no kami

八十禍津日神

Kami né du bain dans le fleuve d'Izanagi

1-X

49

Amaterasu oho mi kami

天照

Kami né de son œil gauche

1-X

50

Tsuki yomi nomikoto

月夜見の尊

Kami né de son œil droit

1-X

50

Mi kura tana no kami

御倉板挙之神

Collier d'Izanagi

1-XI

51

Take haya susa no wo no mikoto

素戔嗚命

Kami né de son nez

1-X

51

Ame no oshi ho mimi

天忍穂耳尊

Fils de Susanoo, Père de Ninigi

1-XIII

57

Ishiki shima  hime no mikoto

市杵島姫神

Munakata no kami

1-XIII

57

Tagi tsu hime no mikoto

多岐都比売命

Munakata no kami

1-XIII

57

Tagori hime

田心姫神

Munakata no kami

1-XIII

57

Ama tsu hikone no mikoto

天津彦根神

Fils de Susanoo

1-XIII

58

Ame no ho hi

天之菩卑能命

Fils de Susanoo

1-XIII

58

Iku tsu hikone no mikoto

活津日子根命

Fils de Susanoo

1-XIII

58

Kumanu kusu bi

熊野久須毘命

Fils de Susanoo

1-XIII

58

Ama tsu ma ra

天津麻羅

Kami forgeron

1-XVI

65

Ishi kori dome no mikoto

石凝姥命

Kami fabrique le miroir d'Amaterasu

1-XVI

65

Omoikane no kami

思兼命,

Kami de l'intelligence

1-XIV

65

Ame no koyane no mikoto

天児屋命

Kami devin

1-XVI

66

Futo tama no mikoto

天太玉神

Kami devin

1-XVI

66

Tama no ya no mikoto

玉祖命

Kami fabrique les bijoux d'Amaterasu

1-XVI

66

Ame no tajikara wo no kami

天手力雄神

kami ouvre la grotte d(Amaterasu

1-XVI

68

Ame no uzume no mikoto

天鈿女命

Kami de la gaité

1-XVI

68

Shiri kume naha

尻久米縄

Corde qui ferme la grotte d'Amaterasu

1-XVI

68

Ashi nadzu chi

足名椎

Pere de Kushinada

1-XVII

71

Oho ge tsu hime no kami

大宜都比売神

Kami

1-XVII

71

Kushinada hime

櫛名田比売

Epouse de Susanoo

1-XVIII

72

Te nazu chi

手名椎

Mère de Kushinada

1-XVIII

72

kamu oho ichi hime

神大市比売

Epouse de Susanoo

1-XX

79

Konohana-Chiru-Hime

木花知流比売

Epouse de Yoshima ji nu mi

1-XX

79

Ya shima ji nu mi

八島士奴美神

Fils de Susanoo et Kushinada

1-XX

79

Ame no fuyu kinu no kami

天之冬衣神

Fils de O mizu nu no kami

1-XX

80

Ame no tsudohe chi ne

天之都度閇知泥神

Epouse de Fuka fuchi no mizu

1-XX

80

Fuha no moji  ku nu su nu

布波能母遅久奴須奴

Fils de Konohana

1-XX

80

Fuka fuchi no mizu yare hana

深淵之水夜礼花神

Fils de Hikaha hime

1-XX

80

Fute mimi no kami

布帝耳神

Epouse de O mizu nu no kami

1-XX

80

Hikaha hime

日河比売

Epouse de Fuhanomijikunusunu

1-XX

80

O mizu nu no kami

淤美豆奴神

Fils de Fuka fuchi no mizu

1-XX

80

Oho toshi no kami

大年神

Fils de Susanoo et Kamu o ichi hime

1-XX

80

Uka no mi tama no kami

宇迦之御魂神

Fils de Susanoo et Kamu o ichi hime

1-XX

80

O kuni nushi no kami

大国主神

Fils de Ame no fuyu kinu

1-XX

81

Sasu kuni waka hime

刺国若比売

Epouse de Ame no fuyu kinu no kami

1-XX

81

Yakami hime

八上比売

Epouse de Okuni nushi

1- XXI

82

Kisa gahi hime

佐加比売命

Princesse qui donne la vie

1- XXII

84

Umugahi hime

蛤貝比売命

Princesse qui donne la vie

1- XXII

84

Oha ya biko no kami

大屋毘古神

où Iso takeru

1- XXII

85

Suseri bime

須世理姫

Epouse de Okuni nushi

1- XXIII

86

ame no nori goto

天の詔琴

Luth de Susanoo

1- XXIII

88

Iku tachi

生太刀

Epée de Susanoo

1- XXIII

88

Ki no mata no kami

木俣神

Fils de Okuni nushi

1- XXIV

90

Mi wi no kami

御井の神

autre nom de Ki no mata no kami

1- XXIV

90

Nuna kawa hime

奴奈川姫

Epouse de Okuni nushi

1- XXIV

90

Aji shiki taka hiko ne

阿遅志貴高日子根神

Fils de Okuni nushi

1- XXVI

98

Kamu ya tate hime

神屋楯比売神

Epouse de Okuni nushi

1- XXVI

98

Koto shiro nushi no kami

事代主神

Fils de Okuni nushi

1- XXVI

98

Shita tru hime no mikoto

下照姫命

autre nom de Taka hime no mikoto

1- XXVI

98

Taka hime no mikoto

高比売命

Fille de Okuni nushi

1- XXVI

98

kuni oshi tomi no kami

國忍富神

Fils de Tori naru mi no kami

1- XXVI

99

Tori mimi no kami

鳥耳神

Epouse de Okuni nushi

1- XXVI

99

Tori naru mi no kami

鳥鳴海神

Fils de Tori mimi no kami

1- XXVI

99

Haya mika no take sahaya ji nu mi

速甕之多氣佐波夜遲奴美

Fils de Ya kaha ye hime

1- XXVI

100

Hina rashi bime

比那良志毘売

Epouse de Mika nushi hiko no kami

1- XXVI

100

Iku tama saki tama hime

活玉前玉比売神

Epouse de Tahiri kishi marumi

1- XXVI

100

Mika nushi hiko no kami

甕主日子神

Fils de Saki tama bime

1- XXVI

100

Saki tama bime

前玉比売

Epouse de Hayamika no takesahayajinumi

1- XXVI

100

Tahiri kishi marumi

多比理岐志麻流美

Fils de Hina rashi bime

1- XXVI

100

Ya kaha ye hime

やかはやひめ

Epouse de kuni oshi tomi no kami

1- XXVI

100

Ame no hibara oho shina domi

天日腹大科度美神

Fils de Waka hiru me no kami

1- XXVI

101

Awo numa nu oshi hime

あをぬまぬおしひめ

Epouse de Miro na mi no kami

1- XXVI

101

Miro na mi no kami

美呂浪神

Fils de Iku tama saki tama hime

1- XXVI

101

Nunoshi tomi tori naru mi no kami

布忍富鳥鳴海

Fils de Awo numa nu oshi hime

1- XXVI

101

Toho tsu ma chi ne no kami

遠津待根神

Epouse de Ame no hibara oho shina domi

1- XXVI

101

Toho tsu yama zaki tarashi no kami

遠津山岬多良斯

Fils de Toho tsu ma chi ne no kami

1- XXVI

101

Waka hiru me no kami

稚日女神

Epouse de Nunoshi tomi tori naru mi

1- XXVI

101

Sukuna biko na no kami

少名毘古那

Fils de Kami Musubi no Kami

1- XXVII

103

Hishiri no kami

ひしりのかみ

Enfant de Ô Toshi no Kami et Inu Hime

1- XXIX

106

Inu Hime

犬の姫

1ère épouse de  Ô Toshi no Kami

1- XXIX

106

Kara no kami

からのかみ

Enfant de Ô Toshi no Kami et Inu Hime

1- XXIX

106

Ô kuni mitama no kami

大國御魂神

Enfant de Ô Toshi no Kami et Inu Hime

1- XXIX

106

Shira hi no kami

白日神

Enfant de Ô Toshi no Kami et Inu Hime

1- XXIX

106

Sohori no kami

曾富理神

Enfant de Ô Toshi no Kami et Inu Hime

1- XXIX

106

Kagayo Hime

かがよひめ

2ème épouse de  Ô Toshi no Kami

1- XXIX

107

Mi toshi no kami

御年神

Enfant de Ô Toshi no Kami et Kagayo Hime

1- XXIX

107

Ô kagayama to omi no kami

大香山戸臣神

Enfant de Ô Toshi no Kami et Kagayo Hime

1- XXIX

107

Ame shiru karu mizu hime

天知迦流美豆比売神

3ème épouse de  Ô Toshi no Kami

1- XXIX

108

Oki tsu hiko no kami

奥津日子神

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

108

Oki tsu hime no mikoto

奥津比売神

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

108

Oyama kuhi no Kami 

大山咋神 

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

108

Yama suwe no oho nushi no kami

山末之大主神

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

108

Asuha no kami

阿須波神 

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

109

Hayama to no Kami 

はやまとのかみ

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

109

Kaga yama to omi no kami

香山戸臣神

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

109

Niha taka tsu hi no kami

高津日神

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

109

Niha tsu hi no kami

にはつひのかみ

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

109

Ô Tsushi no mi oya no kami

大土乃御祖神

Enfant de Ô Toshi no Kami

1- XXIX

110

Ame no oshi ho mimi

天忍穂耳尊

Fils d'Amaterasu, père de Ninigi

1- XXXI

111

Ame no hohi no mikoto  

天之菩卑能命

fils cadet d'Amaterasu

1- XXXI

112

Ame waka hiko no kami

天稚 彦神

Kami esprit de la Terre

1- XXXI

113

Shita teru hime

下照る姫

Fille d'O kuni nushi, épouse de Ame waka hiko

1- XXXI

113

Ama no sagu me

天探女

servante de Ame wawaka hiko

1- XXXI

114

Itsu no wo ha bari no kami

伊都之尾羽張

Fils d'Izanagi

1- XXXII

119

Ame no kaku no kami

天迦久神

Envoyé aupès d'Itsu no wo ha bari

1- XXXII

120

Take mika zu chi no wo no kami 

建御雷之男神 

Fils de Itsu no wo ha bari no kami

1- XXXII

120

Tori bune no kami

鳥之石楠船神

Fils d'Izanagi

1- XXXII

120

Take mi na gata no kami

建御名方神

Fils d'Okuni nushi

1- XXXII

122

Kushi ya tama no kami

神産巣日御祖神

Petit fils de Minato no Kami

1- XXXII

125

 

 

Partager cet article

Repost 0

commentaires